Kako bi ispunio ciljeve MS Promcom je uspostavio sopstveni integrisani sistem menadžmenta (IMS) koji obuhvata