zvanični podaci

MS PROMCOM d.o.o.
Export-Import, Agency

Paštrovićeva 15
11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 (11) 2399521
Fax: +381 (11) 2316886
E-mail: office@promcom.rs
 

opšti uslovi
Izjava o privatnosti

 
partner         Ivan Djordjevic
MS Promcom d.o.o., Miloja Zakica 92, 11000 Beograd Srbija
 
glavni direktor Ivan Djordjevic
 
registrarski broj firme       17198068
komercijalni sud 1-80437-00
 
bankarski detalji Komercijalna Banka A.D. Beograd
broj računa 00-701-0031593.7
IBAN (int. broj bankarskog računa) RS35 2050 0701 0031 5937 53